حتما در هنگام ارسال ایمیل با گزینه CC مواجه شده اید . CC مخفف کلمه Carbon Copy است و به معنای کاغذهای کاربنی که در بین چند ورق قرار می گیرد می باشد و از متن رونوشت تهیه می کند . نقش CC در ایمیل ارسال یک کپی یا رونوشت از ایمیل برای افرادی است که شما در این بخش انتخاب کرده اید .
گزینه دیگری نیز در ایمیل تحت عنوان BCC وجود دارد که مخفف Blind carbon copy به معنای کپی پنهان است . گیرنده هایی که در این کادر وارد می شوند یک کپی یا رونوشت از ایمیل ارسال می کنند اما توسط سایر گیرنده ها شناسایی نمی شوند . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص CC در ایمیل به سایت مشاوره تلفنی هیواتک مراجعه کنید :


www.heyvatech.com/web/articles/view/578/CC-در-ایمیل-به-چه-معناست.html