همانطور که می دانید قابلیت raise to wake آیفون به کاربران امکان روشن شدن صفحه آیفون با تکان را می دهد . این قابلیت از نسخه 10 iOS در گوشی های اپل ایجاد شده است . به نقل از اینترنت کمک هیواتک برای فعال کردن raise to wake در iOS 11 باید وارد قسمت settings گوشی خود شوید . سپس گزینه Display & Brightness را انتخاب کرده و در این بخش دکمه کنار raise to wake را فعال کنید .


www.heyvatech.com/web/articles/view/579/روشن-شدن-صفحه-آیفون-با-تکان-دادن---قابلیت-raise-to-wake.html


قابلیت raise to wake یکی از امکانات ارائه شده در iOS10 می باشد و در نسخه های بعدی iOS نیز قابل اجرا است که در بالا روش فعال کردن raise to wake  در iOS11 را آموزش دادیم. اما بدیهی است که این قابلیت در نسخه های پایین تر وجود ندارد و نمی توان آن را فعال کرد. برای دسترسی فعال کردن گزینه raise to wake از iOS10 به بالا استفاده کنید .